رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
بخشدار بشاریات خبر داد:
بخشدار بشاریات از تعبیه ۴ سرعت گیر در محدوده جاده خاکعلی به آبیک با هدف پیشگیری از حوادث ناشی از تصادفات در این محور پر تردد، خبر داد.
ملاقات عمومی فرماندار شهرستان آبیک به همراه معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور عمرانی با اقشار مختلف مردم
با حضور معاون رئیس جمهور در شهرستان آبیک صورت پذیرفت:
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان به همراه جمالی پور استاندار، احمدپور فرماندار شهرستان آبیک و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان و شهرستان، از...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
بخشدار بشاریات خبر داد:
بخشدار بشاریات از تعبیه ۴ سرعت گیر در محدوده جاده خاکعلی به آبیک با هدف پیشگیری از حوادث ناشی از تصادفات در این محور پر تردد، خبر داد.
ملاقات عمومی فرماندار شهرستان آبیک به همراه معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور عمرانی با اقشار مختلف مردم
با حضور معاون رئیس جمهور در شهرستان آبیک صورت پذیرفت:
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان به همراه جمالی پور استاندار، احمدپور فرماندار شهرستان آبیک و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان و شهرستان، از...
با حضور معاون رئیس جمهور در شهرستان آبیک صورت پذیرفت:
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان به همراه جمالی پور استاندار، احمدپور فرماندار شهرستان آبیک، از چند واحد دانش بنیان و نمایشگاه دائمی دستاوردهای...
شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک در جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان ضمن اشاره به مشکلات بوجود آمده در بارندگی های سال گذشته بر رفع تصرف و آزادسازی حریم و بستر رودخانه...
با حضور فرماندار شهرستان آبیک صورت پذیرفت:
شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک، در راستای بررسی و رفع مشکلات واحد نساجی ترمه، از این شرکت بازدید نمود.
به مناسبت هفته صنایع غذایی صورت پذیرفت:
شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک، به مناسبت هفته صنایع غذایی و در راستای بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی از شرکت نان توشه سحر واقع در شهرک صنعتی کاسپین یک بازدید نمود.
به مناسبت هفته صنایع غذایی صورت پذیرفت:
شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک، به مناسبت هفته صنایع غذایی و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی از شرکت صبحانه طلایی واقع در شهرک صنعتی کاسپین یک بازدید نمود.
با ریاست فرماندار شهرستان آبیک برگزار شد:
با ریاست فرماندار شهرستان آبیک، جلسه بررسی مشکلات شرکت زرین پران آبیک و رفع موانع شرکت مذکور برگزار شد.
با ریاست سیروس رجبی بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک، نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی برگزار شد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها