رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه

شما اینجا هستید

نسخه الکترونیکی کتاب در زمینه قاچاق کالا و ارز

نسخه الکترونیکی کتاب در زمینه قاچاق کالا و ارز

نسخه الکترونیکی سه کتاب « تبلیغات هوشمندانه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز » ، « مسئله شناسی قاچاق کالا و ارز » و « پنجره واحد تجاری : بررسی تجربه کشورهای موفق » در صفحه پژوهش وب سایت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منبع :