رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

امروز پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر و برنامه ریزی منسجم در این زمینه باید در الویت کاری حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد.


22 دى, 1399 - 13:01 -- روابط عمومی فرم...

امروز پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر و برنامه ریزی منسجم در این زمینه باید در الویت کاری حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد.

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آبیک به ریاست احمدپور فرماندار و با حضور علی رحمانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اخلاقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، بخشداران و جمعی دیگر از مسئولین در محل آموزش و پرورش این شهرستان برگزار گردید.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان آبیک
شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که با حضور علی رحمانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اخلاقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، بخشداران و جمعی دیگر از مسئولین در محل آموزش و پرورش این شهرستان برگزار گردید، با بیان این موضوع که یکی از برنامه های دشمنان گسستگی و ناهنجاری در خانواده ها است، تصریح کرد: بیشترین حساسیت و مراقبت در حوزه آموزش های پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر باید در محیط های خانواده و آموزش باشد.‌ امروز پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر و برنامه ریزی منسجم در این زمینه باید در الویت کاری حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد. با عنایت به استقرار این شهرستان در همسایگی و مسیر استانهای بزرگ البرز و تهران، که نیازمند اقدامات موثر است ، خوشبختانه شاهد عملکرد خوب دستگاههای ذیربط و همراهی استان در امرمبارزه و پیشگیری هستیم وجود واحدهی بزرگ و متعدد صنعتی و تولیدی در این شهرستان نیازمند نظارت و آموزش بیشتر در محیط های کارگری است. باراه اندازی گرم خانه به طور ویژه در دستور کار شهرداری قرار گیرد تا شاهد معتادان متجاهر نباشیم در راستای جلوگیری از فعالیت سودجویان ، ساماندهی مراکز صنایع مزاحم با پیگیری های بعمل آمده صورت خواهد گرفت.