رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آبیک


22 دى, 1399 - 13:03 -- روابط عمومی فرم...

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آبیک

مهارت‌ آموزی به‌ صورت‌ مجازی تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان آبیک
علی رحمانی مشاور استاندار و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آبیک که با ریاست شهرام احمدپور فرماندار و در محل آموزش پرورش این شهرستان برگزار شد، ضمن استماع گزارشات دانشگاها و اداره جهاد کشاورزی، تصریح کرد: طرح یاری گران زندگی با هدف مشاوره مجازی برای خانواده ها با محوریت آموزش و پرورش یکی از برنامه های موثر برای کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه های آموزشی است. این طرح با برنامه ریزی های صورت گرفته از جمله برگزاری جلسات متعدد برای اولیا دانش آموزان، فعالیت های هنری و مهارت‌ آموزی به‌ صورت‌ مجازی تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت. امروز موضوع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر یکی از مسائل بسیار مهم در سطح کشور است. امروز آموزش و پرورش درمانگاه همه‌ دردهای جامعه هست. باید از تمام ظرفیت های آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری استفاده گردد. وظیفه معلمان‌ بسیار خطیر است ، رفتار دانش آموزان باید رصد گردد.