رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

یکی از مولفه های خودکفائی مدیریت منابع آب است.


24 دى, 1399 - 12:58 -- روابط عمومی فرم...
فرماندار شهرستان آبیک:

یکی از مولفه های خودکفائی مدیریت منابع آب است.

شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک در جلسه شورای حفاظت از منابع آب، تصریح کرد: اگر در مدیریت مصرف آب، برنامه ریزی منسجم نداشته باشیم، نسل بعدی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان آبیک
شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک در جلسه شورای حفاظت از منابع آب، با بیان این موضوع که مدیریت آب امروز الویت برنامه ریزی های هر کشوری در حوزه تولید و مصرف است، تصریح کرد: اگر در مدیریت مصرف آب، برنامه ریزی منسجم نداشته باشیم، نسل بعدی با چالش جدی مواجه خواهد شد. متأسفانه در چند دهه گذشته مصرف بی رویه آب موجب شد، امروز با چالش آب مواجه باشیم تاکید مقام معظم رهبری در حوزه حمایت از تولید حجت را بر ما تمام نمود.  امروز همه مسئولین مکلف و متعهد به حمایت از تولید می باشند و در کنار این حمایت، الگوی مصرف بهینه انرژی باید سرلوحه کار تولید کنندگان قرار گیرد. یکی از سیاست های دولت در راستای مدیریت منابع  آب، حمایت از کشت های گلخانه ای و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار است، که در این حوزه شاهد اقدامات مطلوبی در شهرستان هستیم. تصرفات و ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها تعرض به بیت المال است، متصرفین به صورت داوطلبان اقدام به عقب نشینی کنند، در غیر اینصورت آراء قضایی صادره بدون اغماض اجرا و قلع و قمع صورت خواهد گرفت.