بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک از پروژه های عمرانی شهرستان

  • 08 Jun 2023
  • News Code: 313322
  • تعداد بازدید : 2

حجت الله مددخانی سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک از پروژه های آموزشی و عمرانی در حال ساخت این شهرستان بازدید و بر روند ساخت و پیشرفت آنها نظارت کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آبیک ،

حجت الله مددخانی سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک از پروژه های آموزشی و عمرانی در حال ساخت این شهرستان بازدید و بر روند ساخت و پیشرفت آنها نظارت کرد. 

مدرسه 12 کلاسه شهرک فردوس که از اعتبارات استانی در حال ساخت است و سال گذشته یک میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص داده شده است.

سالن چند منظوره ثامن الائمه شهرک قدس که از سال 89 ساخت آن آغاز شده، 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بودجه به این پروژه تزریق شده است.

مدرسه 9 کلاسه خیرساز اندیشه منطقه مهدیه هم تخریب و بازسازی آن توسط خیر اجرایی می شود.

کانون دانش آموزی پسرانه شهید شیخ حسنی که از سال 91 در شهرک قدس آغاز شده،  99 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بازدید از مدرسه خیرساز شهرک بعثت که 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار از دارالقران دخترانه کوثر بازدید کرد و در جریان فعالیتهای این مرکز قرار گرفت.

مددخانی از فاز نخست پروژه مسکن ملی شهر آبیک که 42 درصد پیشرفت فیزیکی دارد  و شامل 240 واحد می شود و همچنین از زمین فاز دوم مسکن ملی هم  بازدید کرد.

وی از پروژه الحاقی بیمارستان دولتی شهدای آبیک بازدید کرد که در مرحله ساخت توسط خیر قرار دارد.

این مسئول از استخر ورزشی شهر آبیک بازدید کرد که از سال 85 ساخت آن آغاز شده و 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.با اختصاص 6 میلیارد تومان اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری ادامه عملیات اجرایی استخر آغاز شده است.


Share