بازدید میدانی فرماندار از چند روستای بخش مرکزی شهرستان آبیک

  • 12 Jan 2023
  • News Code: 315433
  • تعداد بازدید : 3

حامد فتوحی فرماندار شهرستان آبیک به همراه کرمی زیارانی بخشدار بخش مرکزی،جمعی از مدیران دستگاه های خدمات رسان از چهار روستای بخش مرکزی ( خوزنان ، آقچری ، صمغ آباد ، ابراهیم آباد) بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آبیک ،

حامد فتوحی فرماندار شهرستان آبیک به همراه کرمی زیارانی بخشدار بخش مرکزی،جمعی از روئسای دستگاه های خدمات رسان از چهار روستای بخش مرکزی ( خوزنان ، آقچری ، صمغ آباد ، ابراهیم آباد) بازدید کرد.

عمده مطالبات مطرح شده از طرف شوراهای اسلامی، دهیاران و برخی از اهالی عبارت بود از آب شرب،آب کشاورزی، روکش آسفالت راه دسترسی به روستا، تعریض پل، اجرای طرح هادی،بهسازی شبکه فاضلاب و ... که موضوعات بررسی و درخصوص رفع آن از محل اعتبارات و کمیته برنامه ریزی شهرستان قول مساعد داد شد


Share