سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک: با اجرای قانون در راه تسهیل امور مردم قدم بردارید تا تخلفات به حداقل برسد

  • 28 Jun 2023
  • News Code: 312877
  • تعداد بازدید : 1

به ریاست مددخانی سرپرست فرمانداری و با حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط اولین جلسه کارگروه رسیدگی به تخلفات، ساخت و ساز غیر مجاز و قلع و قمع در محل فرمانداری شهرستان آبیک برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی فرمانداری شهرستان آبیک ،

به ریاست مددخانی سرپرست فرمانداری و با حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط اولین جلسه کارگروه رسیدگی به تخلفات، ساخت و ساز غیر مجاز و قلع و قمع در محل فرمانداری شهرستان آبیک برگزار شد.

حجت مددخانی سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک در این جلسه با اشاره به معضلات ساخت و ساز غیر مجاز و آسیب های آن به بیت المال، تصریح کرد:

 موضوع جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز باید با جدیت در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا بنای غیر مجاز احداث نشود و از تبعات اجتماعی و معضلات عمرانی آن جلوگیری گردد.

 آمار ساخت و ساز غیر مجاز در شهرها و روستاها نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، لیکن بخشداران، شهرداران و جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود و با جدیت بیشتر از هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز از ابتدای امر جلوگیری کنند.

 عملکرد شهرداری آبیک در حوزه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز مطلوب نیست، در قالب کارگروه ویژه این موضوع بررسی و اگر انجام مطلوب امور عمرانی نیازمند طرح تفضیلی باشد، تعریف خواهد شد.

تعیین تکلیف محدوده خدماتی و حریم حوزه استحفاظی آبیک سفلی در قالب یک کارگروه ویژه و با حضور بخشدار، شهردار، بنیاد مسکن و چهار دستگاه خدمات رسان در دستور کار قرار دارد.

 روستای زیر ۲۰ خانوار در قالب یک کارگروه با محوریت بخشداری های تابعه و اداره بنیاد مسکن بررسی و درصورت اخذ مصوبه طرح هادی در این روستاها اجرا خواهد شد.

 با اجرای قانون در راه تسهیل امور مردم قدم بردارید تا تخلفات به حداقل برسد.


Share